Rådgivning og management for hire innen økonomi og finans.Våre tjenester Kontakt oss

Tjenester

Samarbeidspartner

Cost Partner er et konsulentselskap som arbeider med besparelser på alle indirekte, administrative kostnader. Disse kostnadene, gjerne betegnet som ikke-strategiske kostnader, omfatter de fleste typiske driftsutgifter. Meget betydelige beløp kan erfaringsmessig spares.

Hovedoppgaver


  • Gjennomføre rådgivningsoppdrag rettet mot økonomi og finansfunksjonen.
  • CFO - management for hire.
  • Være selskapets rådgiver ovenfor banker og andre finansinstitusjoner.
  • Være en sparringspartner ovenfor selskapets ledelse vedrørende strategi og veivalg.
  • Styrerepresentasjon/styresekretær.

Interimledelse


Interimledelse (ofte kalt midlertidig ledelse eller management for hire), er tilgang på̊ lederkompetanse i en avtalt periode.

Kort oppsummert kan vi si at: Interimledelse er rask tilgang på riktig lederkompetanse i en avtalt periode – ofte brukt ved ”akutte lederbehov”.

Akutte lederbehov kan inntreffe i mange ulike scenarier: Når en leder brått forsvinner eller blir sykemeldt, når man må̊ gjøre større organisatoriske endringer og snuoperasjoner  eller når man har behov for prosjektlederkompetanse.

I dag kan du faktisk ha på plass en erfaren leder i løpet få dager. Det er ofte et fornuftig alternativ til en forhastet ansettelse eller bruk av konsulenter. Mens konsulenter ofte konsentrerer seg om analyse og rådgivning, er interimlederen fokusert på operativ gjennomføring og implementering og vil være en del av ledergruppen og ha linjeansvar.

Oppdragets faser


Inngang

Kunden og Consilium rådgivning møtes (en eller flere ganger) for å beskrive oppdraget. Dette gir kunden beslutningsgrunnlag til å avgjøre om de skal leie inn Consilium rådgivning ikke.

Diagnose

Consilium rådgivning kartlegger nåsituasjonen i bedriften for å skaffe seg en mer detaljert forståelse av hvilke utfordringer som må løses, samt fremgangsmåter for å løse dem. Diagnosefasen tar som regel noen få dager til en uke.


Plan

Consilium rådgivning presenterer en mer detaljert plan i form av målsetninger og tiltak.

Implementering

Consilium rådgivning tar ansvar for å lede prosjektet eller løsningen, inkludert å måle fremgang og foreta regelmessige evalueringer sammen med kunden. Consilium rådgivning kan være linjeleder, lede arbeidsgrupper, prosjekter, håndtere kriser eller endringsprosesser, eller rett og slett «holde fortet».


Exit

Når oppdraget nærmer seg slutten vil Consilium rådgivning forsikre seg om at målsetningene har blitt oppnådd og at kunden er fornøyd. Denne fasen vil også bestå av kunnskapsoverføring og opplæring, hvor man utnevner personer som skal besette posisjonen når man er tilbake i driftsfasen, og deler hva man har lært i prosessen.

Bruksområder


Her er 3 mulige bruksområder:

  1. Når du trenger en erfaren person til å hjelpe bedriften gjennom en krevende fase, f.eks. i forbindelse med omlegging av virksomheten, oppkjøp, fusjoner eller kriser.

  2. Når du raskt trenger å dekke et kapasitets- eller kompetansehull i bedriften eller når nøkkelmedarbeidere blir langtidssyke, skifter jobb, går ut i permisjon, ved omstilling osv. Du vil da opprettholde momentet og sikre stabilitet i driften. I tillegg vil en interimleder komme inn med nye øyne og tilføre bedriften ny kompetanse.

  3. Når du trenger en spisskompetent og erfaren prosjektleder som raskt og effektivt kan bistå med å implementere prosjekter i eller utenfor organisasjonen.

Det å ansette en ny leder er en av de største investeringene en virksomhet kan gjøre. Interimledelse er tilnærmet risikofritt og medfører ingen skjulte kostnader eller etterlønn.

Erfaringsområder

Ledelse
Internasjonal og nasjonal ledererfaring.
Økonomi, regnskap, controller
Økonomistyring, budsjettering, regnskap og rapportering. Analyser, prognoser, lønnsomhetsvurderinger og produktivitetsforbedringer.
Finans
Due diligence, emisjoner, investorpresentasjoner og investeringsanalyser. Kapitalforvaltning, investmentpolicy, valuta- og rente- swapper. Finansiering og refinansiering av lån, samt cash management, med mere.
Forhandlinger
Forhandlinger med norske og utenlandske banker ved finansiering, refinansiering av lån og kapitalplasseringer. Kontraktsforhandlinger og forhandlinger ved kjøp av virksomheter, både nasjonalt og internasjonalt.
Styrerepresentasjon og styreverv
Styreerfaring fra flere nasjonale og internasjonale selskaper.
Strategi
Strategiplaner, strategiprosesser, mile- og fremdriftsplaner.
IT
Prosjektledelse, design og implementering av ERP systemer.
Salg og markedsføring
Internasjonal varehandel, markedsanalyser, planer og strategi.
Språk
Engelsk – flytende, muntlig og skriftlig.
Internasjonal erfaring fra
USA, Skottland, England, Vest Afrika, Tyskland, Skandinavia, Midt Østen, Asia.

Om oss

Consilium rådgivning ble etablert i 2011 og ledes av Kurt Petter Lindgren. Kurt Petter Lindgren er utdannet siviløkonom (B.A. Hons.) fra Heriot Watt University i Edinburgh, i 1986, og har bred erfaring som økonomi- og finansdirektør fra privateide og børsnoterte selskaper.

Våre tjenester er i hovedsak rettet mot små og mellomstore bedrifter, samt vekstselskaper innenfor de fleste bransjer. Vår styrke er personlig kontakt direkte med vår klient. Vi skal være den beste sparringspartner og rådgiver, og vil investere egen tid for å bli kjent med de utfordringer bedriften står ovenfor.

Consilium rådgivning er uavhengig i sin rolle i forhold til rådgivingstjenester, som selskapets revisor og øvrige ledelse. Vi legger vekt på å være tilgjengelige og prioriterer å jobbe tett med vår klient. Du skal slippe tidkrevende og kostbare mellomledd.

Consilium

Consilium betyr å gi råd, være en sparringspartner. Vi ønsker å være dette for din bedrift. Ved å være en kompetent økonomi- og finanspartner skal vi utvikle et samarbeid som gjør at du kan fokusere på de oppgaver som er viktigst for deg og din bedrift.

Kunder